(Sogn Avis)

Førebels har FHI registrert at 11.470 personar fekk første dose torsdag, og 8.164 personar fekk andre dose.

Dei som har gitt første dose til størst del av befolkninga over 18 år, er Innlandet (38,1 prosent) og Viken (37,5 prosent). Lågast del er i Trøndelag (34,1 prosent) og Rogaland (34,5 prosent). For andre dose ligg fylka Innlandet (14,8 prosent) og Vestfold og Telemark (14,5 prosent) best an.

Pfizer og Biontech produserte den første koronavaksinen brukt i Noreg, og første dose vart sett den 27. desember 2020. 15. januar vart første dose av Moderna-vaksinen sett, og 7. februar vart AstraZeneca-vaksinen teken i bruk. 11. mars vart AstraZeneca sett på pause, før regjeringa kunngjorde den 12. mai at den blir teken ut av vaksinasjonsprogrammet på grunn av alvorlege blodpropptilfelle.

Det kan vere forseinkingar i registrering av vaksinasjon som fører til at tala endrar seg over tid.

(©NPK)