Jore vil slippe ungdommene til

1.mai: Trond Jore, gruppeleder i Tinn Ap,  var Arbeiderpartiets hovedtaler under arrangementet på Såheim Folkets Hus 1.mai

1.mai: Trond Jore, gruppeleder i Tinn Ap, var Arbeiderpartiets hovedtaler under arrangementet på Såheim Folkets Hus 1.mai

Artikkelen er over 2 år gammel

- «Trygt arbeidsliv for alle» skal inkludere ungdom også, understreket Trond Jore (Ap) i sin 1.mai –tale. Han oppfordret næringslivet og kommunen om å etablere flere sommerjobber.

DEL

Hovedtale 1.mai

- Det må ryddes plass og tilrettelegges for mer arbeid til ungdom. En god start i arbeidslivet for ungdom er sommerjobber, hevdet Trond Jore sin 1.mai tale på Såheim Folkets Hus.

«Trygt arbeidsliv for alle» er årets hovedparole 1.mai

I det hele tatt sto 1.mai i ungdommens tegn. To unge appellanter hadde vært på talerstolen like før kaffepausen. Tidligere i programmet framførte Odd Martin Landstad, som er leder i Tinn Ap, sangen «Til ungdommen». Jore talte varmt for å la ungdommen få prøve seg i arbeidslivet. Et tema Tinn Ap har tatt opp ved en rekke anledninger, blant annet partikollega Bjørn Næset sitt utspill i fjor sommer om at kommunen må gå i bresjen for å tilby mer sommerjobb.

Jore er gruppeleder i Tinn Ap og medlem av Tinn formannskap. Han mente det må tilrettelegges for flere jobber.

- Gjennom - eller i løpet av sommerjobben må det avsettes tid til å dele kunnskap om arbeidslivet, kunnskap om utfordringene i arbeidslivet og kanskje bidra til yrkesvalg der mange ungdommer er i tvil. Utfordringen går til arbeidsgivere, den går også til oss folkevalgte I disse dager med budsjettrulleringer og økonomiplaner. Utfordringen går til ungdommen. Bidra og krev flere sommerjobber - Vær på hugget!, oppfordret Jore.

En av parolene i årets lokale 1.mai-tog var «Sats på yrkesfaga». Jore fulgte opp og minnet om at en av fylkets beste videregående skoler ligger på Rjukan.

- Her drives det også omstilling, med målrettet tanke for fremtiden. Et eksempel er en ny restaureringslinje. Vi jobber, sammen med flere, for en oppstart i 2019. Vi håper på suksess for en slik linje som passer som hånd i hanske med Verdensarvstatusen vår. Verdensarv fordrer stort behov for restaurering og vedlikehold. Det blir en stor utfordring for de som arbeider innenfor relevante yrker og næring – å rekruttere lærlinger og tilpasse for lærlingplasser, understreket han.

Han minnet også om at sentralisering av offentlig virksomhet og nedlegging av lokale industriarbeiderplasser har rammet Tinn hardt. Sykehuset med 104 tapte arbeidsplasser, nedleggelser og utflagginger av arbeidsplasser etter Hydros industrivirksomhet.

- På samme tid som det arbeides med lokale omstillingsprogrammer så er regjeringen opptatt med sentralisering, kommunereform, politireform, helsereform, nedsalg i offentlige eiendeler og så videre. Lista er lang. Dette letter ikke akkurat omstillingsarbeidet. Det forstyrrer voldsomt. Sterk og hurtig sentralisering fører til svekking av kommunene I distrikts Norge. Hvor ble det av «By og land – hand i hand»? Det er faktisk sånn at en vesentlig del av verdiskapningen I dette landet foregår utenfor de store byene!

Jore mente Tinn ikke har noe valg enn å satse på egne krefter og legge til rette for nye næringer.

- I Tinn bruker vi mye ressurser på omstilling. Tinn er en omstillingskommune. Vi tror på omstilling. Vi skal jobbe for at det nødvendige omstillingsoppdraget får de beste vilkår. Vi tror det er mulig å skape nye lønnsomme og bærekraftige arbeidsplasser. Vi tror det er mulig å skape en positiv innovasjonskultur. Vi tror det er mulig å øke bosteds attraktivitet. Vi tror det er den økende servicenæringen som vil produsere nye arbeidsplasser, understreket Trond Jore.

Han kritiserte regjeringen for en distriktsfiendtlig politikk i flere vendinger, men han kritiserte også eget parti. Ikke minst etter det dårlige resultatet i Stortingsvalget sist høst.

- Har Arbeiderpartiet «glemt» grasrota og kjernevelgerne? Svaret er nei – men kommunikasjonen må endres. Selv om Arbeiderpartiet forsøker å kritisere dagens regjering for sentraliseringsiver, makter ikke Arbeiderpartiet å sette foten hardt nok ned. Arbeiderpartiet må finne tilbake til «grasrota». Snakke om hvilke verdier vi står for - og vil kjempe for. Med en blå/blå eller blå /grønn regjering er det fort gjort å bli fargeblind. Det må snakkes om gode og felles løsninger som sier «vi» og ikke «meg». I det kommende programarbeidet så ligger det til grunn at vi må snakke tydelig om de sakene folk ønsker vi skal snakke om. Ved Stortingsvalget for 85 år siden brukte Arbeiderpartiet for første gang slagordet: «By og Land. Hand i Hand». Det slagordet må det børstes støv av. Det handler om like muligheter og trygghet uavhengig om du bor ute i distrikts-Norge eller i byene. Tinn Ap mener det er på høy tid med en kursendring, understreket han.


Artikkeltags