1. replikk til Stang og Lykke


Viser til innlegget i RA på nett 12/6-2020

Der lederduoen Vidar Stang (AP) og Per Lykke (H), i helse- og omsorgsutvalget kommer med en rekke påstander, som må kommenteres.

De såkalte «storstilte planene» på Bjørkhaug er ikke større enn de må være for å gi lovpålagte tjenester.

Det virker ikke som Lykke og Stang har tatt seg tid til å lese planen og høringssvarene, der kommunens fagmiljøer er samstemte.


Det er merkelig at leder og nestleder av helse- og omsorgsutvalget mener vi ikke har råd til å bygge, når alle prognoser viser at vi faktisk ikke har råd til å la være.

Ut av luften sier de at dette vil koste «nær en milliard», men hva med årlige driftskostnader uten samlokaliserte tjenester?


For øvrig er det feilinformasjon at det ikke er avsatt midler til Helse- og omsorgsplanen.

I økonomiplan vedtatt 13/12-2019 ble det avsatt kr. 40 millioner i 2020, og 115 millioner i 2021 til omsorgsboliger.

Posisjonen med sitt flertall kunne selvsagt prioritert enda mer, men inneværende år ligger 40 millioner klar til bruk!

Bygger en i tråd med Husbanken, kan de bidra med inntil 55% av finansieringen, men fordrer at planen iverksettes.


I kommunestyret 10/6, kom det frem at Lykke mente HO-planen må forandres, noe han siden modererte til «bør».

Stang på sin side påpekte at det ikke var en hemmelighet at aktivitet på sykehuset var et valgløfte fra partiene i posisjon.

Til det vil vi si at et valgløfte på ingen måte trumfer et lovlig fattet kommunestyrevedtak.


At Lykke og Stang har helt andre planer enn det som er vedtatt, er uryddig og skaper usikkerhet.

- Usikkerhet for administrasjonen som skal sette denne planen ut i livet.

- Usikkerhet for kommunens fremtidige driftsutgifter.

- Usikkerhet for innbyggernes lovpålagte kommunale helsetjenester i fremtiden.


Jenni Kvaran

Jørn Langeland

Tinn SV