Talen på Miland

Av

- Bjørnstjerne Bjørnson skrev “Ja vi elsker” med hele åtte vers. Hva tenkte han på? Åtte vers!