45 selskaper i Telemark står i fare for å bli tvangsoppløst – se hele lista

Årsaken er manglende innsending av årsregnskap for 2018.