Sommeren er i gang med rekordstor trafikk, og et uoversiktlig trafikkbilde med mange uerfarne sjåfører i alt fra bobiler til MC’er. Mange av disse ønsker seg til vakker natur – og til Telemark og Vestfolds svingete fylkesveier. Samtidig advarer politiet allerede om uaktsom kjøring på veiene i fylket.

I tillegg til å oppfordre alle til særlig aktsom kjøring i sommer, har fylkeskommunen i lys av den alarmerende ulykkesstatistikken snudd seg rundt, og fått på plass en pakke med strakstiltak for å bedre sikkerheten for MC-førerne. Det kommer fram i en pressemelding fylkeskommunen har sendt ut.

Oppfriskningskurs for 100 MC-førere

– Vi blir fort overmodige ungdommer når vi setter oss på motorsykkelen. Men det er ikke nok å ha lappen: vi MC-førere må trene igjen og igjen, helt til vi responderer på ryggmargsrefleks når uhellet først er ute, sier Gunnar Berg Treidene, samferdselsdirektør i Vestfold og Telemark fylkeskommune, og mangeårig MC-fører.

Derfor har fylkets trafikksikkerhetsutvalg bevilget 50 000 kroner til oppfriskningskurs for MC-førerne.

– Med dette får vi kurset opp til 100 MC-førere, i samarbeid med NAF MC. Vi håper at dette kan være et bidrag til å redde liv nå i sommer, sier leder for trafikksikkerhetsutvalget, og for fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, Arve Høiberg (A).

Det første kurset er allerede torsdag 2. juli, det neste tirsdag 7. juli. Begge kursene holdes i Tønsberg, og har plass til 25 førere per kurs.

–Det viktigste sikkerhetsutstyret du har sitter i hodet. Tren – og sett ned farten! sier Vibeke Lin Jacobsen, leder for MC forum Telemark, som samarbeider med fylkeskommunen om tiltakene.

5 millioner til utbedring av sideterreng

Fylket eier av 3100 kilometer med fylkesveier og her kjører MC-førerne, som er myke trafikanter i stor fart.

Sektor for samferdsel i fylkeskommunen har omprioritert over 5 millioner kroner som skal brukes til sikring av sideterrenget på de mest populære MC-rutene. Tiltakene vil gjennomføres i nært samarbeid med MC-folket, og vil inkludere f.eks. fjerning av trær og stolper, flytting av skilt, og ikke minst underskinne i de farligste svingene. Ved Skinnarbu er det en slik sving hvor det har vært to MC dødsulykker de siste årene og en rekke nesten-ulykker. Det går ikke fram av pressemeldingen om denne svingen er inkludert på lista.

–Vi er svært glade for det gode samarbeidet vi har med MC-organisasjonene. Det er de som vet hvor skoen trykker, sier leder for trafikksikkerhetsutvalget, Arve Høiberg.