(Telemarksavisa)

Det er informasjon fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

Ikke nok

Utgangspunktet er at Stortinget har bevilget 1,5 milliarder kroner i ekstramidler til kommunene, årsaken er korona-pandemien. Statsforvalterens oppgave har vært å fordele midlene til fylkets kommuner.

- Merutgiftene til flere av kommunene økte skikkelig i takt med smittesituasjonen tidligere i vår. Ramma på 65 millioner kroner er derfor ikke stor nok til at alle kommunene får dekt sine merbehov, sier statsforvalter Per Arne Olsen på nettsidene til det statlige organet.

Ikke alle får

Det heter at midlene er fordelt etter smittetrykket i den enkelte kommune og rapportene om merutgifter til statsforvalteren. En helhetlig vurdering inngår.

Kommuner som har fått dekt inn mye via økt innbyggertilskudd, får ikke midler i denne omgang.

Fordelingen

Dette er de som får i Telemark (ekstra koronaskjønnsmidler første halvår 2021)

Porsgrunn - 6 500 000

Skien - 11 000 000

Notodden - 1 000 000

Siljan - 1 200 000

Bamble - 1 000 000

Kragerø - 500 000

Midt-Telemark - 1 000 000

Vinje - 500 000