Av og til kommer man i situasjoner hvor ting spisser seg til, av og til kommer man i situasjoner hvor man får dårlig tid, av og til må man handle raskt. Det var det Tinn kommune gjorde da de enstemmig vedtok å gi en garanti på 7 millioner slik at byggeprosjektet til 70 millioner rundt tungtvannskjelleren kan påbegynnes denne sommeren og stå ferdig neste høst.

Situasjonen var som følger: NIA manglet en garanti på 7 mill. for å igangsette vernebygget over tungtvannskjelleren, - et byggeprosjekt der anbudet ville gå til lokal entreprenørbedrift AtilÅ. Hvis man ikke kom i gang i år, ville man måtte vente to år før neste startmulighet. I prosjektet skal det gå neste tusen lastebillass opp Vemorksporet i oppstarten, og det ville ikke vært mulig i 2021 fordi Hydro Energi da selv skal bruke sporet for revidering av sin kraftstasjon på Vemork. Dette ville bety at tak og stilasje over tungtvannskjelleren måtte stå der i 2 nye år til en leiekostnad av 1 million pr. år. En byggestart i 2022 ville også kreve en ny anbudsrunde til anslått kostnad en halv million, - til sammen 2.5 million «ut av vinduet».

Alle vet at denne verdensberømte tungtvannskjelleren, som forsiktig er gravd fram etter arkeologiske prinsipper med gravemaskiner fra Skårberg, ikke vil bli gravd ned igjen. Dette vil bli vår nye turistmagnet, - folk som har vært der inne får «ståpels». Etter TV-filmen «Kampen om tungtvannet» doblet NIA sitt årlige besøk, - kanskje tungtvannskjelleren kan bidra til nok et hopp i besøkstallet. Av den grunn er vedtaket som Tinn kommunestyret fattet etter min mening både framtidsretta, offensivt og riktig. Dette er lokal verdiskaping, næringsutvikling og reiselivsutvikling i høy potens.

Jeg har jobba med og for politikere i Tinn i snart 40 år, og jeg er imponert over den frivillige jobben dere har gjort og gjør for vår kommune. Jeg vet at det er mange timer dere bruker i demokratiet for å utvikle planer, tjenester og tiltak til det beste for oss i Tinn. Mange ganger kan det blåse hardt, mange ganger får dere kjeft, men jammen gi meg skal dere ha masse ros også. Jeg er stolt av å jobbe i en slik kommune, jeg er glad for å ha en slik arbeidsgiver.

Når jeg reiser rundt i Telemark, får jeg mange ganger tilbakemeldinger på at det skjer så mye i Tinn. «Dere prater ikke bare om hva dere skulle ha gjort, - dere gjør det». Det er hyggelig å få slike tilbakemeldinger. Og nå har altså Tinn kommunestyre med ordfører i spissen gjort det nok en gang; - fulgt opp slagordet som vi har lånt fra Sam.Eyde; - vi har gjort det umulige mulig!

God sommer alle sammen!