Jeg tenker på situasjonen i verden med Russlands invasjon av Ukraina. En ting er lidelsen for de menneskene som er involvert, noe annet er også mangelen på råvarer, enorm økning i transportkostnader osv. noe som kanskje burde være tungtveiende grunner for å bevare og styrke de bygningene vi allerede har her i Tinn i forhold til å bygge nytt.

Vi har en fastlegekrise i Norge og vi har en sykehuskolaps som bare øker i omfang. Med et slikt bakteppe lener det politiske Tinn seg på innleide konsulenter og adm.

Så nå er det over natten enighet om å bygge flere etasjer på Eldres Hus, avslutte samarbeidet med sykehuset Telemark og legge ned Tinn helsetun og gjøre det om til omsorgsboliger. Jeg har et bein på Rjukan og et i Tessungdalen og sett fra utkanten av Tinn kommune undres jeg over om bygdefolket foretrekker at Tinn Helsetun legges ned og at sykehjemsplassene overføres til Eldres Hus?

Er det klokt å legge ned Tinn Helsetun som fungerer optimalt med sykehjem i midten og omsorgsboliger rundt i naturskjønne omgivelser?

Rjukan digitale Arena med nye teknologiarbeidsplasser som satser i området som tvinges fram av et skakkjørt Helse-Norge, nemlig ny teknologi. Dette kunne også være satsingen som var nødvendig både for å løse mange av de utfordringene vi har i Helse-Norge i dag, som også kan være med på å gjøre Tinn attraktiv for fastleger. De har noen forutsetninger for å satse i Tinn, og det tar folkevalgte ingen hensyn til, og det kan jo tolkes som disse arbeidsplassene og denne satsingen ikke er av interesse for Tinn kommunes folkevalgte. Vi slipper den bratte sykehusbakken, den erstatter vi isteden med reiseveien til Notodden, Skien og Sandefjord for å få tatt Rtg, lab,dialyse, cellegiftbehandling, øre/nese/hals, øyelege,Gyn pol osv. og med lange ventetider. Tinn kommune skal bare ta seg av kommunens lovpålagte oppgaver og hva er det?

Jeg som jobber i brytningspunktet mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten ser store pasientgrupper som faller mellom flere stoler spesielt kronikerne og alvorlig syke pasienter. De har mistet lokalsykehuset, fastlegen og ingen andre sykehus har den nødvendige kapasiteten eller interessen for disse pasientene. I realiteten er de »ingens» ansvar selv om de i følge lovverket selvfølgelig skulle blitt ivaretatt. Så dere som ønsket at vi ikke skulle bruke sykehuset og videreutvikle de mulighetene som allerede lå der, ser ut til å ende opp med å få ønsket deres oppfylt. Det vi ikke snakker om er hvor mye vi mister. Dyktige politikere må være foroverlent og se utviklingen og mulighetene som ligger i den tiden vi lever i. Mange av oss kommer til å merke dette på kroppen både på egne vegne og på vegne av noen vi er glad i. Å bygge i flere etasjer på Eldres Hus løser ikke disse utfordringene på noen måte. Om sykehuset nå selges, hvor skal pasientene som er der i dag plasseres?

Hvor skal pasientene på Eldres Hus plasseres i årene det skal bygges (om det blir noe av)? Nå blir det nye runder med innleide konsulenter som ikke kjenner Tinn, ikke skal forholde seg til annet enn en snever bestilling. Helheten, retningen og framtidsutviklingen den bryr vi oss ikke om. At vi har en gedigen hytteutbygging og turistsatsing nevnes heller ikke. Å stemme ved neste kommunevalg ser jeg ingen hensikt i, for politikerne mener egentlig ikke det de mener allikevel, det viser seg at de egentlig mener det stikk motsatte.