Positivt fra opposisjonen

Bjørn Sverre Sæberg Birkeland (Sp) takket for administrasjonens jobb med budsjettet da det ble lagt fram i Formannskapets møte tirsdag..
- Budsjettet som er fremlagt gledet SP stort, og vi ser at opposisjonens forslag er ikke langt unna det vi foreslår selv.

Jeg er glad for at eiendomsskatt ikke blir innført. Usikkerheten for oss er lokalisering og samordning av helse og omsorgstjenester, ellers er vi glad for forslaget fra posisjonen, og er i overveiende grad enige, men jeg er glad for at posisjonen har lagt fram et forslag som er svært nær SPs politikk og ønsker, sa Birkeland som ville vite mer om psykiatri og helse- og omsorgsdelen.

Ordfører Steinar Bergsland tok ordet igjen.
- Det ligger bestilling inne fra kommunestyret vedr. lokalisering av Helse. og omsorg til desember, og den vil si noe om det. Det er ikke tatt stilling til det før orienteringen. Det skal bli en ny oppdatering innenfor psykiatri, dersom det viser seg at behovet er større enn det som ligger inne idag.
Birkeland takket for gode svar, men var fortsatt skeptisk til lokaliseringsspørsmålet.

SV vil beholde eiendomsskatten

SVs Jørn Langeland var neste.
- Jeg legger merke til at det snus steiner. I motsetning til Birkeland mener vi det ikke er bra å droppe eiendomsskatten. Det er mye bra
å høre i posisjonens forslag. Jeg trenger mer tid til å gå inn i talla. Men jeg registrerer at kultur får kuttet 1,5 stillinger slik det er foreslått.


- I forhold til mulighetsstudiet for kultur fra posisjonen opprettholdes kuttene i stillinger fra kommunedirektørens forslag.

Forstudiet i fase 2 med idrettshallen og en samordning med barnehage vil se på investeringskostnadene, sa Bergsland.

Kathrine Haatvedt (Ap) la fram et tilleggsforslag om 500.000 fordelt over to år til prosjektet "Bolyst i Verdensarven".

SVs Jørn Langeland ville vite hva stillingskuttet på 1,5 millioner ville bety, og hva barnehage vil koste i sammenheng med fleridrettshall, men fikk ikke detaljerte svar. Kommunedirektøren svarte at det måtte man komme tilbake til etter en totalvurdering.

Alternative forslag fra SV og SP

SP ønsker å ta ut de foreslåtte utreding om vurderinger for kasernert brannvesen, og hadde lagt inn økte statlige frie midler i fire år framover, og økt skatt for verker og bruk var lagt inn med 5 millioner 2023 og 11 millioner årene etter.
De hadde også lagt inn flytting av landbrukskontoret til Bøen og økonomi og personalkontor til Torget 2. Ellers var det mye likt posisjonens forslag fra både Sp og SV.

SV hadde lagt inn igjen 1,5 stillinger på kultur, og gjenopprettet 1 stilling på psykiatritjenesten, og lagt inn besparelse på flytting av kortidsavdelingen og legevakt med 1, 8 millioner årlig fra 2022.
SV hadde beholdt eiendomsskatten, og hadde lagt inn oppgradering av Saaheimhallen med 3,5 millioner over 3 kommende år, og lagt inn 500.000 årlig til løypekjøring.

- Vi er ikke mot å få en ny idrettshall i Tinn, men når vi ser budsjettene lurer vi på hvordan vi kan forsvare en økt driftsutgift, sa Langeland. SV hadde ikke lagt inn flerbrukshall i sitt forslag, men en oppgradering av Saaheimhallen.