Hvorfor vil ikke Tinn kommune få en geolog som kan undersøke rasforholdene på Gartneritomta?

Det har vært spurt mange flere ganger og hver gang regnes det ut på kalkulator som et snitt for Arbeidergata og at prisen for å sikre for rass blir for stor. Hvordan vet dere det? Dere har vel aldri undersøkt rasfaren? Men lia bak Gartneritomta er ikke lik resten av Arbeidergata. De som ha levd i området sier at det er liten fare for ras. Likevel må vi ha en geolog til å undersøke lia, før en kan bygge.

Spør vi kommuneledelsen har de ikke penger til en geolog. Nei, formannskap / kommunestyre må jo først bevilge pengene. Håper dere bevilger pengene nå.

Det vi ønsker å bygge på Gartneritomta er Husbankens livsløpsboliger med 2 soverom

Jeg har spurt Husbanken og har fått til svar:

Det er kun kommunen som kan søke og motta investeringstilskudd. Til omsorgsboliger, som jeg oppfatter det er snakk om i deres tilfelle, kan det gis 45% av godkjente anleggskostnader i tilskudd. Tilskuddet nedskrives på 30 år, som jeg ser du er klar over. Det er kun de kostnadene som listes opp av kommunen i søknaden som tas med i beregningen

Det er som sagt krav til at beboerne må ha behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester, men ikke at personalet er i bygget 24/7. Hvis det er slik du beskriver at personal er 4 minutter unna, skal de være ok (mottatt på e-post 25.06.21).

Det er viktig at kommunen har forskjellige boliger, men nå må vi bygge for framtiden, og da må vi bygge større boliger enn 55m2 omsorgsboliger. Boligene må tilpasset brukerne bedre!

Jeg stilte spørsmål til Husbanken om mulighetene for å bygge romsligere leiligheter på 70-80 m2. Husbanken svarte; Det er klare krav til utformingen av boligene, men størrelsen du nevner er helt klart innenfor. Husbanken tilføyer; Ved å bo mer «sentrumsnært», vil kommende behov for økte tjenester være lettere tilgjengelig, i tillegg til større mulighet for sosialt liv.

Arbeiderpartiet har via en utvalgsgruppe sett på ulike tomter på Rjukan. Gartneritomta utpekte seg som det beste alternativet for bygging av boliger med Husbankens livsløpsstandard. Gartneritomta ligger i sentrum. Nære forretninger og legekontor, samt nærhet til Admini parken hvor bevegelseshemma og andre kan bevege seg med og uten hjelpemidler, og få et bedre liv. Styrke sentrum er viktig!

Gartneritomta er privat eid og kommunen må bli enig med eier om kjøp eller leie i 30 år. Håper også eier er positiv til dette.

Håper på en snarlig og positiv behandling av rasfareutredelsen av Gartneritomta.

For slaggruppen Rjukan og Tinn

Erling Andresen