Gå til sidens hovedinnhold

Åpent brev til Tinn kommune

Artikkelen er over 1 år gammel

Utsmykking av ny ungdomsskole og samfunnshus i Atrå

Som profesjonelle billedkunstnere bosatt i kommunen, eller med nær tilknytning til den, har vi noen kommentarer til prosessen med kunstnerisk utsmykking av ny ungdomsskole og samfunnshus i Atrå.

Kommunestyret fattet 8. februar 2000 følgende vedtak (sak 14-00):

• 1% av total byggesum på kommunale bygg avsettes til kunstnerisk utsmykking.

I dokumentet Økonomiplan 2018 – 2021 / Kommuneplanens handlingsdel 2018-2021 står det på side 76, under Kommunale planer > Kunst og kunsthåndverk: Mål/ønsket resultat:

• følge opp vedtak om kunstnerisk utsmykking av kommunale bygg og sørge for at utsmykkingen blir en del av planleggingsfasen

Etter hva vi erfarer, er det satt av 300.000 til utsmykking, og hvis det er så at bygget koster 100 millioner, skulle det vært avsatt 1 million. Vi ber derfor om at kommunestyrets vedtak blir fulgt, og at 1% av byggesummen settes av til utsmykking.

Arbeidet med utsmykking har så vidt vi vet ennå ikke begynt, så toget har forlengst gått når det gjelder å sørge for at utsmykkingen blir en del av planleggingsfasen.

I saksdokumentet for vedtaket i sak 14-00 står bl.a. følgende:

Kultursjefen ser det som svært viktig at Tinn kommune er seg sitt ansvar bevisst på området kunst og estetikk. Det offentlige rom påvirker oss, - forskjønnelse skaper inspirasjon og trivsel. Den kunstneriske utsmykkingen på et bygg er ofte det som ”setter prikken over i-en”, og som gir oss inntrykk av kvalitet.

En ordning med 1 % til kunstnerisk utsmykking av kommunale bygg vil i den totale sammenheng ikke utgjøre de store kronebeløpene, - eksempelvis vil det utgjøre kr.200.000 på et byggeprosjekt til 20 mill. Men for sluttproduktet og for publikums opplevelse av bygget vil den kunstneriske utsmykkingen bety svært mye.

I tillegg vil en slik ordning skape oppdrag for kunstnere, og Tinn kommune vil framstå som positiv og attraktiv for kunstnere.

Martin Andersen, Rjukan

Liv Solberg Andersen, Rjukan

Per Berntsen, Atrå

Margrethe Kolstad Brekke, Rjukan

Rune Francisco Fauske, Svolvær

Bente Geving, Enebakk

Katie Hagen, Rjukan

Ågot Kvåle, Rjukan

Daniel Larsen, Tinn Austbygd

Anne Stumpf, Tinn Austbygd