Gå til sidens hovedinnhold

Åpent brev til Vidar Stang

Ja, så var det på han igjen…..

Det er umulig ikke å kommentere Vidar Stangs svar/kommentar til Arild Standals leserinnlegg i RA dato 15.juli

Hvor/hvordan skal man stille spørsmål til offentlige personer/politikere som er av allmen interesse? Spørretimen før kommunestyremøtet er en mulighet, men å bruke lokalavisa som en god nr. 2 må da også anses som akseptabelt når formålet er at flest mulig skal få den samme informasjon i en dagsaktuell sak. Sjøl har jeg benyttet meg av begge deler. Spørsmål i spørretimen blir et personlig svar, og rekker sjelden ut til allmenheten idet det ofte drukner i andre saker som er oppe i komm.styret. Å troppe opp på ordførerens kontor fordi en er så heldig å være frisk og rask, noe som var et av forslagene på facebook, vil vel være ganske uholdbart for alle parter i lengden. Det er tross alt ikke bare Arild Standal og undertegnede som har et og annet å spørre om hva angår nå-og framtiden i Tinn kommune.

Hva er et svar? En forutsetning er at begge parter er enige om hva saken gjelder, og at spm er så klart framstilt at det ikke er til å misforstå. Først når dette er på plass, kan man forvente et svar som virkelig er et svar og ikke utenomsnakk, bortforklaringer og uttalelser som «den gjorde det»… og «de ville ikke det»….osv, osv. Fortiden kjenner de fleste av oss til som er på gjennomsnittet interessert i hva som skjer. Det er resultatet av det som skjer i dag vi kan påvirke. Historien ligger fast. Standpunktet i dag er ut fra dagens virkelighet, og stemmer kanskje ikke med det man hadde 10-15 år tilbake. Men skal man av den grunn tviholde på dem bare på grunn av stahet?

Tilbake til hva er et svar. Det kan være et ja eller nei, men gjerne etterfulgt av en begrunnelse, eksakt viten, redegjørelse og forklaring, men da UTEN en bortforklaring.

Kansellispråket, som til dels er til stede i politiske «oppklaringer», forstyrrer mer enn det oppklarer, og vi, den gemene hop, faller av lasset og står igjen med enda fler spm.

Etter denne tiraden vil jeg rette spm til Vidar Stang. Er det slik å forstå at spm. via RA ikke har prioritet hos politikerne? Må leserinnlegg også sendes som brev til Tinn kommunes politiske ledelse om man ønsker svar? Må leserinnlegg hete «Åpent brev til…» for å bli besvart i RA?

Denne gangen prøver jeg det siste og ser hva som skjer.

Evy Eilertsen