Kjære alle sammen. Gratulerer med dagen!

I dag vil vi takke alle sterke kvinner som har kjempet fram de rettighetene vi kvinner har i dag.

Da kvinnedagen ble markert for første gang, i 1910, kjempet vi for retten til å stemme. Den kampen

vant vi. Vi har kjempet for 8 timers arbeidsdag. Den kampen vant vi. Vi har kjempet for

foreldrepermisjon. Den kampen vant vi. Vi har kjempet for full barnehagedekning. Den kampen vant vi. Og vi har kjempet for retten til selvbestemt abort. Og den kampen vant vi. Trodde vi.

Den kampen vant vi, helt til Erna Solberg ville ha med Kristelig folkeparti i regjering.

For første gang står vi her på kvinnedagen fordi vi er nødt til å for noe vi trodde var vunnet!

Nå vil regjeringen fjerne retten til selvbestemt abort før uke 12. Nemndene skal inn og bestemme, hvis du har tvillinger og ønsker å bære frem ett barn. Erna Solberg og Kjell Ingolf Robstad mener kvinner ikke er i stand til å ta etisk forsvarlige valg og mener nemndene vet best. De får det til å høre ut som at kvinner aborterer friske fosteret på løpende bånd uten noen betenkeligheter. Mens virkeligheten er at det er svært få som har tatt disse vanskelige avgjørelsene.

Abort er en vanskelig løsning på et alvorlig problem, det saken dreier seg om er et helt

grunnleggende prinsipp i lov om svangerskapsbrudd: Selvbestemmelsen. Kvinnen har råderett over egen kropp, også når hun er gravid. Abortkampen er ikke en kamp for eller mot abort, men en kamp for eller mot selvbestemmelse.

Vi tror kvinner vet best selv, vi tror vi vet best selv. Det er din kropp, ditt valg!

Den eneste grunnen til at kvinner nå mister litt av sin makt over egen kropp, er at Erna Solberg ville beholde sin makt litt lenger. Det er lett å tenke at kampen er tapt. Med det er den ikke! Husk; Erna og KrF hadde tenkt å fjerne abortloven paragraf 2c. Det ville vært ekstremt alvorlig. Men norske kvinner og menn sa i fra! Tok til gatene. Og de måtte gi seg! Vi har kanskje ikke stemmene på Stortinget, men vi har stemmene i folket. Vi godtar ingen begrensninger i kvinners rett til selvbestemt abort. Det er din kropp og ditt valg!

Dette er første gang at et likestillingsspørsmål har blitt det viktigste spørsmålet i en regjeringsforhandling, men all energien ble brukt opp på innskrenkninger i kvinners rettigheter. Tenk på alt det andre de kunne og burde ha snakket om. Alle de viktige kampene for likestilling og kvinners frihet som de kunne tatt opp, kranglet om, kjempet for:

De kunne tatt tak i seksuell trakassering. Metoo var på alles lepper for et år siden, men det kommer ingen store nye tiltak i denne regjeringserklæringen. ”Me too gjelder ikke i skolegården”, skrev tre unge jenter i Aftenposten i helga. Jenter blir kalt hore, fitte og rangerte etter om de er pulbare eller ikke. Dette skjer i skolegårdene her på Rjukan også! Det er på tide at jenter som går på skole får et vern mot seksuell trakassering på sin arbeidsplass!

De kunne tatt tak i fødselsomsorgen. Omsorgen rundt kvinners fødsel og svangerskapskontroll er skåret ned til beinet! Avstanden mellom fødende kvinner og sykehus øker, fødestuer legges ned, liggetiden på sykehus etter fødsel skal ned, det er ikke nok jordmødre i kommunene og antall risikofødsler i ambulanse mangedobles. Men heller ikke der kommer det noen store nye tiltak.

De kunne tatt tak i det faktum at vi vet for lite om kvinners helse. Tradisjonell medisinsk forskning bruker fortsatt mannen som norm for forskning, diagnostikk og behandling. Det gjør at dagens helsevesen først og fremst er egnet til å behandle og utrede sykdom hos menn. Lidelser som rammer flest kvinner, ”kvinnesykdommene” nedprioriteres. Det er derfor det er vanskelig å stille diagnoser og tilby behandlinger for kroniske sykdommer som ME, MS, lavt stoffskifte, angst og depresjon. Det er ikke fordi disse sykdommene er så ekstremt kompliserte, det er fordi leger forsker på menns sykdommer. Vi må sikre like helsemuligheter for kvinner og menn!

Det er så mange kamper vi må vinne. Vi vil ha mer kvinnekamp, mer frihet, ikke mindre. Mer likestilling, ikke mindre.

Vi gleder oss til å kjempe videre sammen med dere!