Det tidligere styringspartiet må være rimelig desperate når de adopterer billig Senterparti-retorikk om strømpriskrisen landet vårt nå står i. For når Terje Aasland forsøker å gi Frp skylden for at hans egen regjering ikke evner å løse den dramatiske situasjonen norske strømkunder nå står i, er resultatet kun en form for absurd ansvarsfraskrivelse.

For det hjelper ikke alle de der hjemme, som nå sitter og fryser fordi de er tvunget til å spare strøm på grunn av skyhøye strømpriser på Arbeiderpartiets vakt, at partiets energipolitiske talsperson virker mer opptatt av å spre feilinformasjon enn å løse virkelige folks problemer. Det hjelper heller ikke kraftkrevende industri at partiet som en gang stod ved deres side, nå virker å ha forlatt dem i sin iver etter å sende vannkraft ut for å elektrifisere sokkelen, og dermed presse opp strømprisene enda mer.

Jeg tror de aller fleste gjennomskuer Arbeiderpartiets pinlige forsøk på ansvarsfraskrivelse, fra å komme med tiltak som virkelig monner i krisen mange nå står i - en ansvarsfraskrivelse som fortsetter å koste innbyggerne og næringslivet vårt dyrt. For selv med regjeringens siste forslag til strømstøtte, vil helt vanlige folk fortsatt måtte betale mer enn dobbelt så høy utgangspris på strøm sammenlignet med tidligere år. De fleste bedrifter er også helt utelatt fra noen form for støtte, uten at Terje Aasland og Arbeiderpartiet virker å være så opptatt av nettopp dem.

Da Frp forrige uke inviterte alle partiene til brede samtaler om strømsituasjonen, med mål om å lande et bredt forlik, tok ikke en gang Ap og Sp seg bryet med å svare på invitasjonen. Det sier noe om seriøsitetsnivået regjeringspartiene nå har lagt seg på. Hadde de møtt opp, kunne vi for eksempel forsøkt å komme til en enighet om Frps forslag om å innføre makspris på strøm på 50 øre, en ordning som også vil gjelde for bedrifter. Når Ap heller vil snakke om snøen som falt i fjor, bør rett likevel være rett:

For i sitt innlegg forsøker Terje Aasland å gi inntrykk av at Ap på egenhånd stanset kraftkabelen North Connect. Det er direkte feil. Fremskrittspartiet sa i regjering klart og tydelig nei til denne kabelen allerede i 2019. De to andre kablene Aasland nevner, ble startet opp og hyllet frem under Stoltenberg II-regjeringen, da Arbeiderpartiet og Senterpartiet hadde som visjon at Norge skulle være «Europas batteri». Det er merkelig at Aasland ikke husker dette, han satt jo på Stortinget også for 14 år siden da denne visjonen ble løftet frem av hans egen regjering.

Det må bygges ut og effektiviseres mer av vannkraften, samtidig som regjeringen også bør innse at elektrifisering av norske oljeplattformer er bortkastet energi som kun vil øke strømprisene ytterligere.

Aasland har helt rett i at denne prosessen ikke er en jobb for amatører – derfor bør Arbeiderpartiet nå kjenne sin besøkelsestid.

Les også

Frp – en pådriver for dyrere strøm