Forsøka vart gjennomførte mellom 2015 og 2019 i regi av dei lokale styresmaktene i Reykjavík og den islandske regjeringa. Dei omfatta meir enn 2500 arbeidstakarar i offentleg sektor, rundt 1 prosent av arbeidsstyrken i landet, skriv BBC.

I forsøka gjekk deltakarane ned frå 40 timar i veka til anten 36 eller 35 timar, utan å få redusert lønn.

I etterkant har mange av dei gått over til ordninga permanent, heiter det i ein rapport utarbeidd av den britiske tankesmia Autonomy og den islandske organisasjonen Alda, der forsøket blir beskrive som ein «enorm suksess».

6 timers dag er effektivt!

Hvorfor får en ikke tak svart/hvitt-TV i 2021?

SV har lenge jobbet for 6-timers arbeidsdag. Et forslag som blir like kritisert som det innføringen av fargefjernsynet ble i sin tid. Hovedmotstander er høyresiden, de frykter for effektivitet og aksjonærenes utbytte. Jobb mer, hardere, ikke mindre roper høyresiden.

Islands regjering og lokale styresmakter i Reykjavik gjennomførte i 2015-2019 et forsøk på redusert arbeidstid i stor skala i offentlig sektor, og fordelene for arbeidsgiver og -taker viser at dette er vinn-vinn!

Forsøket er nå over og for mange har redusert arbeidsdag med full lønn, blitt en permanent ordning.

I kjølvannet av pandemien, gjør flere land tilsvarende grep, for å sikre arbeid til alle.

Fargefjernsyn var ikke så farlig som mange trodde, det var en nyvinning som står seg den dag i dag!

Nå er det på tide å prøve ut 6-timers dag i Norge, det vil gi flere tilgang på arbeid, hele stillinger, mindre stress, færre syke, mer fritid og som erfaring fra Island viser vil effektiviteten være minst like god.

37,5-timers arbeidsuke ble innført i 1986, nå er tiden overmoden for å justere arbeidstiden i tråd med den tiden vi er i.

Jørn Langeland

1. kandidat for SV Telemark valgkrets