Arbeidsledigheten i Tinn er halvert

Arbeidsledigheten i Tinn er halvert på tre måneder. Og den fortsetter å synke.