Meget godt skrevet av Øystein Haugan. Det har oppstått en,
for utenforstående, noe uforståelig konflikt omkring Kjeller’ n som vi bør være glade for at
1. Ble funnet infakt
2. Flott at det blir bygg!