Æres den som æres bør er en fin leveregel. Det er flott at folk som gjør en utmerket innsats på et område får kreditt. Men akkurat nå går det en debatt om dette knyttet til Tungtvannskjelleren, NIA v/Runar Lia og idemaker Bjørn Iversen som jeg ikke helt skjønner.

«Æres den som æres bør» ropes det, med kritisk adresse NIA, - den skjønner jeg ikke.

På et av sine siste besøk på Vemork ga tungtvannssabotør Joachim Rønneberg uttrykk for at den virkelige plasseringen av tungtvannskjelleren måtte formidles, - mange trodde kjelleren lå inne i kraftstasjonen. «Kan vi ikke bare grave den fram da!» sa Bjørn Iversen, som satt med kunnskap om at det var stor sannsynlighet for at kjelleren fremdeles kunne være der.

Telemark fylkeskommune og Riksantikvaren tente på denne ideen, og det blei skaffet midler til å gjennomføre en arkeologisk utgraving av kjelleren. Bjørn Iversen som idehaver var med og tok det første spadestikk. En ære!

Neste steg i prosessen er å utrede og finansiere et bygg rundt kjelleren. Med Statlige tilskuddsmidler følger krav om profesjonelle tjenester med dokumentert kunnskap om kulturvern. Dette er en fase med profesjonelt arbeid utført av arkeologer, arkitekter, vernemyndigheter, ingeniører og finansiering. Det er ikke nødvendigvis slik at idemakere og frivillige er med i denne fasen. Arbeidet blei påbegynt av Telemark fylkeskommune og videreført av NIA, og endte opp med fullfinansiering i høst (42 mill. fra Staten), byggestart mai 2020, ferdigstillelse høsten 2021. Etter min mening helt fantastisk, all ære til dem som fikk det til! Undertegnede har deltatt i denne prosessen som Tinn kommunes representant, og kan si at i de aller fleste presentasjoner av dette prosjektet, blir både Joachim Rønneberg og Bjørn Iversen nevnt. I tillegg vises bilde av «det første spadestikk». En ære!

Bjørn Iversen har gjort fantastisk mye flott for Rjukan og Verdensarven. Som ten-åring kom han til meg som kultursjef med et skriv om hvordan han kunne tenke seg Rjukanbanen m/ferjer ivaretatt og brukt som reiselivsprodukt. I dag er alt freda, og Rjukanbanen er blitt et reiselivsprodukt. Bjørns ide og innspill har blitt til virkelighet. Bjørn er kreditert i søknadsdokumentet Industriarven Rjukan-Notodden som ga oss Verdensarvstatus, og takket for sitt engasjement og for sitt faglige bidrag. Han blei omtalt i NIA/Tinn kommunes presentasjon for Verdensarvrådet på Vega i sommer. Han har vært idemaker, pådriver og gjennomfører for mange lokale prosjekter, - her nevnes nye lykter på Birkeland bru og Mæland bru, og blitt takket for det. Bjørn hadde ideen om synliggjøring av tungtvannskolonna på Saaheim, - Hydro Energi har gjennomført og betalt prosjektet i faglig samarbeid med NIA.

Bjørn Iversen var invitert gjest til NIA da Kronprinsen var i tungtvannskjelleren på 75-års dagen for sabotasjeaksjonen. En ære! Bjørn Iversen var invitert gjest på Rjukan Admini da Kronprinsparet var her i fjor og avduket plaketten på Rjukan torg, og han blei plassert ved samme bord som Kronprinsen. En ære! Tinn kommune har vist sin takknemlighet ved å gi Tinn kommunes Kulturpris til Bjørn Iversen. En ære! Jeg tror knapt det finnes noen i vårt land som har sett så mange av sine ideer bli gjennomført som Bjørn, - viktige, store og kostbare prosjekter.

Direktør Runar Lia på NIA og hans folk gjør etter min mening en fantastisk jobb med å realisere Joachim Rønneberg og Bjørn Iversens ide om å grave fram tungtvannskjelleren for å formidle historien der den virkelig skjedde. Og er det en ting jeg er helt sikker på, så er det at idehaver Bjørn Iversen blir invitert som gjest den dagen Tungtvannskjelleren åpnes høsten 2021. Æres den som æres bør.