Rjukans arkitekter i perspektiv

Tegninger fasade tilbakeføring 2017 . Arkitekt Thomas Haupt.

Tegninger fasade tilbakeføring 2017 . Arkitekt Thomas Haupt.

Arkitekturhistoriker Even Smith Wergeland holder foredrag om Rjukans arkitekter og arkitektur i en større sammenheng i Såheim Folkets Hus tirsdag.

DEL

"Kraft og kvalitet - Rjukans arkitekter i et nasjonalt og lokalt perspektiv", heter foredaget som arkitekturhistoriker Even Smith Wergeland er invitert for å holde i Såheim Folkets Hus tirsdag kveld.

Det er NIA ved Verdensarvsenter Rjukan - Notodden Industriarv som er arrangør. Wergeland holder til daglig til ved Arkitektur og designhøyskolen i Oslo, hvor han er førsteamanuensis på Institutt for form, teori og historie. Hans fagområder er arkitektur og kultur, arkitekturhistorie og teori, byer, bygningsarv, samt infrastruktur og landskap. Således kan man neppe finne noen som bedre kan fortelle om Rjukan-arkitektenes posisjon i norsk arkitekturhistorie.

- Det er enmulighet til å bli bedre kjent med arkiterktene, der de fleste var unge og fremadstormende , og brukte Rjukan nærmest som et springbrett for seinere karriere, som f.eks. Magnus Paulsson som seinere tegnet Oslo Rådhus, sier Halvor Sælebakke, avdelingslsdder for Verdensarvsenteret.
- Personlig ser jeg veldig fram til foredaget selv, for Wergeland er en kapasitet, og ikke minst på kraftverksarkitekturen, sier Sælebakke.

Foredraget ble bestilt i 2018, og arkitekturen er isolert sett kanskje den aller vesentligste delen av Rjukan - Notodden Industriarv.
Tidligere har vi jo fått vite at Sam Eyde ville hente de beste arkitektene til Rjukan, for å tegne og planlegge det som ble byen Rjukan. Så gjenstår det å se om arkitekturhistorikeren bekrefter det vi har fått høre så lenge.

Artikkeltags