Asfaltert Dalgate og Vestfjorddalsgate

Onsdag ble Dalgate på Ingolfsland asfaltert, og nå følger diverse uasfalterte flekker rundt om i sidegatene.