Asfalterte på nytt i Sam Eydesgate

Etter et par dager med merket utskåret område, kom det ny asfalt på plass på Fv37 Sam Eydesgate ved Tveito Bensin.