Åsne grensehandler med god samvittighet

Åsne Midtbø Aas bor på Notodden, men har et lite småbruk ved Hovin, men på Notoddensiden. Derfor er hun en av Hasan Cavus Baykus på Matkroken i Hovins beste kunder, selv om butikken hans ligger i en annen kommune enn småbruket hennes.