Alt skal være fjernet innen 31. juli

Rivningen av ungdomsskolen og samfunnshuset i Atrå går på skinner. I løpet av juli skal bygningsavfallet være fjernet.