Ønsker å flytte fv 364 noen meter nordover

Bør fylkesvei 364 flyttes lenger unna Atrå Handelslag? Dunningshaugen? Og skal det åpnes for boligbygging ved Sølaterolla? Framtidas Atrå er i støpeskjea.