Barn kan bli alvorlig syke etter å ha vært eksponert for koronaviruset

Av