Flere barn vokser opp i lavinntektsfamilier

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

– Vi er svært bekymret, sier Monica Sydgård i Redd Barna.

DEL

Mellom 2011 og 2017 vokste antallet barn i lavinntektsfamilier med 30.000.

En analyse Statistisk sentralbyrå (SSB) har gjort, viser at 10,7 prosent av alle barn tilhørte en husholdning med vedvarende lavinntekt i 2017, mot 10,3 prosent året før.

– Å tilhøre en husholdning med vedvarende lavinntekt betyr at man har relativt lite penger å rutte med sammenlignet med det som ellers er vanlig i samfunnet, forklarer SSB i sin gjennomgang av tallene.

I 2017 bodde nærmere 106.000 barn under 18 år i husholdninger med vedvarende lavinntekt. Etter 2011 har andelen barn i lavinntektshusholdninger økt hvert år.

Svært bekymret

Leder Monica Sydgård i Redd Barnas Norgesprogram er svært bekymret over utviklingen.

– Vi vet at det å vokse opp med dårlige levekår begrenser barns mulighet til å lykkes på skolen, til å ha et sunt kosthold og et godt bomiljø, og til å få støtte fra familien. Barn fra lavinntektsfamilier har større risiko for helseproblemer, og de deltar mindre på fritidsaktiviteter enn andre barn, sier hun.

Redd Barna ber regjeringen om å ta større grep og sikre langsiktige løsninger for å snu den negative utviklingen.

– Barnetrygden må økes for alle barn, og det må lovfestes at barnetrygden holdes utenfor når sosialhjelpen fastsettes kommunalt. Det må innføres gratis eller sterkt subsidiert barnehage og skolefritidsordning for de familiene som trenger det aller mest, sier hun.

Solberg: – Vil øke

Tidligere denne måneden varslet statsminister Erna Solberg at antallet fattige barn i Norge trolig vil øke de neste årene.

– Sannsynligvis kommer antallet kommer til å gå opp. Det skyldes den store flyktningstrømmen i 2015 og 2016. De har nå gått gjennom introduksjonsprogrammet. En del av dem kommer ut i arbeid, men en del av dem trenger lengre kvalifisering og vil bli mer synlige i statistikken, sa Solberg til NTB.

– Det går ikke an for noen regjering i dag å love at det i statistikken vil bli færre, konstaterte hun.

Størst andel blant innvandrere

Ifølge SSB skyldes det meste av økningen i antall barn i lavinntektsfamilier at stadig flere innvandrerfamilier faller innenfor denne kategorien.

– Andelen barn med innvandrerbakgrunn i lavinntektsgruppen har økt betraktelig de siste årene og fortsetter å øke også fram til 2017, ifølge sentralbyrået.

Mens 5,7 prosent av barn uten innvandrerbakgrunn tilhørte en husholdning med vedvarende lavinntekt i 2017, var denne andelen nesten sju ganger så stor for innvandrerbarn – 38,0 prosent.

Men det har også blitt flere barn uten innvandrerbakgrunn som vokser opp i lavinntektshusholdninger. Antallet har økt fra godt under 40.000 i 2011 til nærmere 47.000 i 2017.

– Mye av dette henger sammen med at flere barn i lavinntektsgruppen har kun én forsørger. En medvirkende årsak her er nok den svake inntektsutviklingen blant enslige forsørgere de siste årene, med inntektsnedgang etter 2014 når vi regner i faste priser, sier SSB.

(©NTB)

Artikkeltags