Endringen betyr at mottakere får mer utbetalt i barnetrygd hver måned. Det opplyser NAV på sine nettsider.

De fleste får utbetalt barnetrygden med de nye satsene 31. mars.

Rett til særfradrag for enslig forsørger avvikles fra mars 2023, samtidig som satsen for utvidet barnetrygd øker.

Nettstedet Fri Fagbevegelse opplyser at endringene gjelder rundt 660.000 mottakere av trygd og at prisjusteringen gjelder 1,1 millioner barn.

Oversikten nedenfor viser gammel sats, ny sats og økningen.