I desember måtte tillitsvalgte for alle yrkesgrupper ved Sykehuset Telemark rykke ut med en felles advarsel om arbeidsmiljøet ved Sykehuset Telemark.

Tillitsvalgte fra Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, Legeforeningen, Norsk Sykepleierforbund, Psykologforeningen og Delta ved Sykehuset Telemark sa tydelig ifra:

Situasjonen er svært krevende for de ansatte, og det må settes inn mer ressurser og flere folk. Dessuten sier sykehusets ansatte at smittebølgen kommer på toppen av en allerede krevende situasjon.

Det er altså ikke pandemien som skapte den krevende situasjonen. Pandemien bare forsterket den. Da ligger årsaken til problemet andre steder. I driftsform, budsjetter og ledelseskultur.

Antall sengeplasser er redusert, til tross for sykdom og pandemi. Psykologer slutter av etiske hensyn etter å ikke kunne gi den behandlingen de mener er riktig. På grunn av underbemanning er trykket for å påta seg ekstravakter så stort at enkelte ikke tør ta telefonen fra numre de ikke kjenner.

Sykehuset framstår underbemannet. Belastningen på de som står igjen i jobben blir tyngre og tyngre. År etter år med budsjettkutt i helseforetakene skaper en ukultur som setter seg i veggene. Dette kan ikke være utgangspunktet for arbeidsdagen på sykehusene våre.

Vi har stor tillit til at helsefagarbeidere, sykepleiere, leger, psykiatere, psykologer, renholdsarbeidere, kjøkkenansatte og portører, og alle ansatte på sykehuset som nå har stått fram, alltid vil sette pasientene fremst. SV er opptatt av at alle disse yrkesgruppene på sykehuset også må sees i sin situasjon. De gjør en livsviktig jobb, og må spilles gode gjennom budsjetter, organisasjonsform og god ledelse.

Vestfold og Telemark SV mener situasjonsbeskrivelsen må tas på største alvor. Det er flere sykehus som melder om liknende utfordringer.

Fylkesårsmøtet i Vestfold og Telemark ber Stortinget ta et initiativ overfor helseministeren, om å snarest evaluere tilstanden i helseforetakene i landet.

Det er helt nødvendig for at befolkningen skal kunne ha et trygt sykehus å gå til.

Fylkesårsmøtet Vestfold og Telemark SV, Sandefjord 13.02.22