Ber om penger fra Tinn kommune - blar opp en halv million kroner for et ståltre lagd i Kina

Norsk industriarbeidermuseum søker Tinn kommune om økt driftstilskudd på mellom 300 000 og 600 000 kroner for 2021, men har råd til å bruke 500 000 kroner på et ståltre på Notodden produsert i Kina.  - Et viktig prosjekt for hele Telemark, sier Kjetil Djuve, konstituert NIA-direktør.