Ber Stortinget ta grep for å redde bedrifter som Scana Skarpenord

Stein Lier Hansen - direktør i Norsk Industri – mener Stortinget kan gjøre mye for å lette situasjonen for Scana Skarpenord og norsk leverandørindustri.