Best i Norge på å få folk tilbake i arbeidslivet

Arbeidsmarkedsbedriften Arena Kompetanse AS kan for 2019 vise til landets beste resultater når det gjelder å få personer med bistandsbehov inn i ordinær jobb eller utdanning.