I 2005, var det bare rundt 50 individer igjen i Norge, Sverige og Finland. I dag er det registrert 450 voksne dyr i de tre landene, skriver NRK.

Årsaken til at bestanden gradvis tar seg opp, er blant annet et eget avlsprogram i regi av Nina (Norsk institutt for naturforskning). I dette programmet blir fjellrev avlet opp og satt ut i utvalgte fjellområder i Norge.

Fjellreven står fortsatt på rødlista over truede dyrearter, og siden situasjonen i nord fortsatt er kritisk, skal enda flere valper settes ut i årene som kommer. Fjellreven ble totalfredet i 1930 etter at den nesten ble utryddet på grunn av overhøsting og uregulert jakt.

(©NTB)