Betent strid: Lederen trakk seg med umiddelbar virkning

Styrelederen for Vestfold og Telemark idrettskrets trakk seg mindre enn et år etter at kretsene ble slått sammen. Grunnen skal være den betente striden om Idrettens Hus.