Førerprøven ikke unntatt i nye fraværsregler for føreropplæring

Av