I en ordrik artikkel i RA 29/10 har Vidar Stang (Ap) forsøkt å gi et svar på hvor «sjela» til Ap er blitt av. Dette var et tilsvar til Arild Standal, leder for folkeaksjon mot kommunalt kjøp av sykehusbygget, en fb-gruppe på over 500 medlemmer. I reneste Trumpstil, unnlater Stang å ta ansvar, men skylder heller på SV og SP.

Han refererer til forrige periode og der han etter egen hukommelse, ramser opp en hel rekke faktafeil.

Han mener SV/SP har brukt opp alle fond, og nærmest drevet Tinn med «underskudd».
Hvor Stang var i forrige periode, vet ikke vi, men en ting er sikkert, han er nå en av de som sitter ved roret.

Ap ved Stang kom med kritikk i valgkampen - ikke stem på SV, hvis dere vil ha flerbrukshall. Der lovet han spaden i jorda i 2022, vi i SV stakk heller fingeren i jorda og prioriterte barn og eldre først. Hvor ble det av gondolen Ap lovet velgerne, et luftig valgløfte som heller ikke var realistisk?

Med Erna ved roret, har inntektene i Tinn vært sviktende, det er snakk om titalls millioner årlig. Noe også vår Høyre-ordfører kritisere statsministeren for, og er skuffet over statsbudsjettet som nå er lagt fram, og som betyr for lite overførte midler til kommunene.

Valgkampen er over og det er virkelighetens tall Tinn Ap nå må forholde seg til.

I fjor valgte SV å kritisere posisjon og AP for å overlate til rådmannen å ta grove ostehøvelkutt, uten konsekvensutredning og politisk prioritering.

Vi ble møtt med frasen, at Tinn SV må skjønne at de har tapt valget.

Nei Stang, Tinn SV tapte ikke valget, vi doblet faktisk oppslutning og gikk fra 2 til 5 kommunestyrerepresentanter.

Så er det riktig at Ap ville ikke ha et rødgrønt samarbeid, men valgte H og FrP, som styringsmakkere. I våre såkalte sonderingsmøter, sa Stang at SV og Ap har mye felles mål politisk, og at Ap kom til å «kjøre slalom» fra vedtak til vedtak». Det hørtes bra ut, men siden har Ap og Stang bare tatt høyresvinger.

I vårt demokrati har SV full rett til å være uenig, fremme våre egne forslag, og fortsatt jobbe for vårt program, selv om flertallet nå er blårødt.

Hvilke løfter ryker først? Har Ap forlovet seg, så planene i sykehusbygget fortsatt sitter langt inne å skrote? Det er skuffende å se at det første Stang lufter i avisa er å legge ned Miland skole! Det er lov å lytte til andre partier, og det er lov å lytte til folket.

Som leder av Helse- og omsorgsutvalget har Stang også et ekstra ansvar for å ivareta kommunens lovpålagte oppgaver knyttet opp mot kommunale helsetjenester.

Han harselerer med at han har lett etter planen som tidligere utvalgsleder Jørn Langeland SV har snakket om. Skal vi svare flåsete tilbake, så er det ikke bare gudene som vet hva som er planen, det vet nemlig alle de 25 som vedtok den nye Helse- og omsorgsplanen. At dagens posisjon selv har valgt å trenere fremdriften, får de ta ansvar for selv.

Skissene fra Contex kom på initiativ fra administrasjon og ikke politisk hold, og var bare skisser. Om Stang virkelig har setter seg inn i Kaupangrapporten, og Helse- og omsorgsplanen, vil han se at et nytt bygg med samlokaliserte kommunale helsetjenester, verken skal være større eller mindre enn det Tinn faktisk har behov for, og forutsetter dreining fra institusjon til hjemmetjenester.

Håper Stang også har notert seg kommunedirektørens klare råd med tanke på lokaliteter i kommende kommunestyremøte:

• Bygget MÅ bygges slik at det utløse tilskudd fra Husbanken(50%)

• Må gi effektiviseringsgevinst, i forhold til dagens drift

Tinn SV vil kjempe for våre saker i budsjettet, vi vil bevare Miland Skole, Tinn helsetun og sikre gode lovpålagte tjenester. Eldreomsorg er ikke næringspolitikk!

Jenni Kvaran, Trygve Lampe, Marianne Skårdal, Jørn Langeland og Sanja Pasovic

Kommunestyregruppa Tinn SV