Ble sjikanert av ungdom på Krossobanen - skole beklager

Mina Dahle Listaul og moren Benthe Dahle ble sjikanert på det groveste av ungdommer fra en skoleklasse på tur til Gvepseborg. -Det var fryktelig ubehagelig og skremmende, og læreren gjorde ingenting, sier Mina.