Ute stryker landskapet lett forbi, og farten er høy. Bak rattet sitter du godt, rolig og avslappet. I løpet av fire sekunder tilbakelegger du lengden av en hel fotballbane. I motgående felt er det tett med biler som suser forbi.

Brått hører du en velkjent lyd, og mobilen lyser opp i midtkonsollen. Du har fått melding. Det er mamma, og det er snart middag. Ja, hva blir det egentlig til middag i dag? Nysgjerrigheten gjør at du nærmest umiddelbart slipper rattet, og strekker deg etter den. Uten at du legger merke til det, lar du veien av syne når du begynner å tekste. I sekundene du ikke følger med, dreier rattet sakte mot vestre.

Hva regnes som uoppmerksomhet?

Ifølge Statens vegvesen er uoppmerksomhet en medvirkende årsak i hele 1 av 3 dødsulykker. Dette tallet er skyhøyt, og viser hvor viktig oppmerksomheten er for å forhindre ulykker. Men hva regnes egentlig som uoppmerksomhet i trafikken?

I trafikken har vi hovedsakelig fire typer uoppmerksomhet, disse kan oppsummeres i visuell, motorisk, kognitiv og auditiv uoppmerksomhet. Disse refererer hovedsakelig til uoppmerksomhet på grunn av noe vi; ser, gjør, tenker på, eller lytter til. Vi kan altså forstyrres på en rekke måter under kjøring.

Hva med mobilen?

Som beskrevet over, kan mobilen fungere som et forstyrrende element for den visuelle, motoriske, kognitive og auditive oppmerksomheten din. Mobilen er en oppmerksomhetstjuv, og vi sjekker den gjennomsnittlig rundt 150 ganger hver dag. Denne mobilavhengigheten er nylig blitt mye omtalt, etter at en lærer avdekket at enkelte elever brukte mobilen rundt 45,5 timer i uka.

Når mobilen - den velkjente avhengigheten - melder seg, strekker vi oss ofte etter den. I bil, er slik uoppmerksomhet livsfarlig. Mobilen er et stort forstyrrelseselement om den blir brukt i feil situasjon. Gitt at den kan stjele såpass mye oppmerksomhet, er den potensielt livsfarlig i trafikken. I fjor ble hele 11.005 bøtelagt for ulovlig mobilbruk. Selv om dette var en kraftig reduksjon på nærmere 20 prosent fra 13.624 tatt i 2021, så er det fortsatt for mange som bruker den.

Dette ser man også i Politiets veikantundersøkelse for 2022, hvor det kommer frem at 2,2 prosent av personbilførerne brukte mobilen til tasting og lesing. I tillegg ble det gjennomsnittlig observert totalt 10 tilfeller av ulovlig mobilbruk hver time så lenge undersøkelsen varte. Med andre ord; mange bruker mobilen bak rattet.

Om noen ikke følger med, kan ulykker fort oppstå. Dette er noe av grunnen til at forenklede forelegg for mobilbruk økte med rundt 30 prosent fra 7450 kr til 9700 kr den 1.februar i år. At 11.005 personer ble tatt med mobilen bak rattet i 2022, er fortsatt 11.005 for mange. Vi kan fortsatt bli flinkere i 2023.

Hva med bilen?

Nyere biler har ofte større innvendige berøringsskjermer med færre brytere og knapper. Når man skal bruke disse skjermene, er det lett at man fjerner oppmerksomheten fra veien for å se hvor man trykker. Dette er dyrebare sekunder som lett kan forårsake ulykker. Allikevel oppgir så mange som 3 av 4 i en undersøkelse av Fremtind for Trygg Trafikk at de bruker denne skjermen aktivt under kjøring.

Disse sekundene blir mer og mer skjebnesvangre desto høyere farten er. Når man kjører i 80 km/t, beveger bilen seg lengden av en fotballbane (90 meter) med kun fire sekunders uoppmerksomhet. Mye kan skje på 90 meter, og en ulykke i 80 km/t kan få dødelige konsekvenser.

Bli mer oppmerksom på oppmerksomheten din

I trafikken kan mye skje på få meter. Er man våken, påskrudd, rusfri og klar - er man bedre rustet i møte med en potensiell fare. Da oppdager man faren tidligere, og man har mulighet til å reagere tidligere. I trafikken er vi alle avhengige av hverandre og din oppmerksomhet kan redde liv.

Alle burde bli mer oppmerksomme på hvor de retter oppmerksomheten sin. Vår oppfordring er derfor enkel; hold hendene på rattet og følg med på veien. Om vi alle kan fokusere litt mindre på skjerm, og mer på det som er viktig - kan vi sammen redde liv.

Vi har ingen oppmerksomhet å miste.