- Godt nytt idrettsår, sier leder av Rjukan Idrettslag Einar Rist, som vi møter på et kaldt og vinterkledd Rjukan stadion, der det er besluttet at Rjukans nye fleridrettshall skal ligge. Akkurat hvor er ikke bestemt, heller ikke hvordan den blir seende ut, eller hvordan det eventuelt blir med en integrert ny barnehage for hele byen, men i den nye kommunedelplan Rjukan som snart skal opp til vedtak er hele området i utgangspunktet regulert til idrettsformål.

- Jeg vil rose politikerne som nå gjør det mulig å få realisert bygging av en skikkelig fleridrettshall på Rjukan. Jeg føler nå at man kan stole på en byggestart i 2023, og det innebærer at vi i løpet av 2022 skal få på plass hvordan den nye hallen skal bli, og hvor den skal ligge, sier Rist.

- Den er utrolig viktig, ikke bare for idretten, men for hele kommunen, mener han.
- Det vil alltid være prioriteringer en kommune må gjøre. Noen ganger må man ta tøffe avgjørelser selv om man står overfor store investeringer som det Tinn har måttet gjøre på skole, vann, kloakk og helse- og omsorg, slik at de som bor her får en avgjørende og god trivselsfaktor. Det har posisjonen ikke bare forstått, men de kjemper for det også. Barnefamilier er utrolig viktig, og kultur, aktivitet og idrett er mye av limet for trivsel i enhver kommune, sier Rist.

Statens krav til folkehelsetekning

- Frivilligheten, sosiale møteplasser og spennende helsebringende aktiviteter er helt vesentlige i en kommune, selv om det ikke er "lovpålagt". På den annen side har staten klare føringer for folkehelse, og der ligger Tinn ikke best an. Uten at vi kan drive med det som skaper god folkehelse, kan det være en av grunnene til at folk ikke vil bo her. Det mener jeg er innlysende, sier Rist, som ikke kan få fullrost politikernes mot.

- Til tross for de økonomiske utfordringene som kommunen har, er jeg stolt over at formannskap og kommunestyre har funnet plass til en fleridrettshall. I dag vet vi at posisjonen fikk saken igjennom. Det var ikke 100 prosent flertall, men jeg håper at det er det når vi kommer til endelig vedtak om bygging.

- At pengene nå er satt av i økonomiplanen og at posisjonen bekrefter byggestart i 2023, gjør at vi i løpet av året skal finne løsningene som gjør at vi håper på et enstemmig kommunestyre kan gå inn for noe som vil ha enorm betydning for hele kommunen de neste 60-70 åra. Alle dagens partier har jo gjennom mange år snakket om ny hall, så det har jeg troen at den blir realisert, sier Rist som gleder seg over det.

Legge dårlige forhold bak seg

- Da kan vi endelig legge de dårlige forholdene vi har hatt bak oss. Rjukan har aldri hatt noe som ligner en moderne idrettshall. Vi er ikke i nærheten av det som nå som tilfredsstiller kravet til trening og innendørsidrett i dag. Denne hallen kommer vi til å glede oss over i mange sammenhenger, ikke bare for Rjukan men for hele Tinn.

- Det er dirkete synd at hallen ikke står ferdig til å ta imot Landskappleiken i sommer. I stedet må vi ta det store arrangementet inn i Såheimhallen som ikke engang har publikumstoaletter, ventilasjon, tribuner eller fasiliteter for kiosksalg, sier Rist, som ikke legger skjul på at han synes det er pinlig at Rjukan er så langt bak her.

- Rjukan var tidlig ute med Rjukanhallen, men den var allerede utdatert kort tid etter at den var bygget. Det er kanskje ikke alltid en fordel å være tidlig ute. Det kan gjøre at man sakker akterut på et senere tidspunkt. Fordelen nå er at det er bygget så mange haller rundt om i Norge at det finnes svært mange gode og billige løsninger å se til og lære av.

- Enda bedre: Staten har nå i de senere åra sørget for at vi får gode refusjonsordninger og i tillegg støtte via spillemidler og lignende, at en idrettshall er noe av det mest lønnsomme man kan bygge i form at økonomisk støtte, sier Rist. Totalt kan det dreie seg om mellom 40 og 50 %.


- Spennende barnehageutredning

- Jeg synes også at formannskapets barnehageutredning er spenstig og spennende. Jeg vet ikke om det kan være vinn-vinn, men hvis de vil ha en ny og rimeligere driftet barnehage på Rjukan, vet vi at det er laget gode løsninger for dette også. Jeg tror vi skal få til det uten at det påvirker fremdriften, sier Rist.

- Er det plass til hallen på stadion?

- Ja, helt klart, selv om det ikke er avgjort hvor den eller barnehagedelen skal ligge. Det må avklares gjennom prosjektperioden. Også hvordan det skal samkjøres med Rjukanbadet for å gi sambruksfordeler og evt. besparelser. Vi vet at driften av en fleridrettshall ikke trenger å bli dyr når dette gjøres på en riktig måte. Her kan vi i idretten bidra i prosjektfasen. Spørsmål som må avklares er både plassering, parkering, framtidig utvikling av Rjukanbadet, rasfare og lignende. Jeg har klokkertro på at vi skal få til et ferdig prosjektutkast i løpet av 2022.

- Vi er mange som synes at både idretten og andre brukere fortjener et nytt og moderne bygg som er sentralisert opp mot stadion. Vi har hatt mange arrangementer som mangler praktiske løsninger, og vi har basert oss på ad-hoc-løsninger med telt og diverse som skaper stort merarbeid når vi skal arrangere noe. Alle arrangementer i Tinn er basert på frivillig arbeidskraft, der så og si alle er idrettslagene involvert.

Enorm frivillig innsats

- Frivilligheten i idrettslagene i Tinn er stor. I 2019 beregnet SSB at denne verdien i kroner utgjorde minst 22 mill. pr. år. Jeg tror også at vi kommer til å rekruttere flere til både idrett og kultur med et moderne anlegg. Det viser all statistikk både fra inn- og utland.

Det er ikke så inspirerende å trene i en 50 år gammel garasje, slik vektløfterne våre gjør i dag. Turngruppa og kommunens frisklivstilbud har i mange år benyttet møtelokale på stadion til trening, der det er liten plass og ikke ventilasjon. Dermed må møter i idrettslaget avholdes i den gamle stua til vaktmester Bakstad.

- Dette året skal brukes til å lage en god plan for hvordan det hele skal bli, og vi skal utnytte tida godt. Vi har vært i kontakt med mange rundt om, både leverandører av total- og delentrepriser, og ikke minst andre idrettslag. Vi ser at man får svært mye for pengene, og vi trenger ikke finne opp kruttet på egenhånd. Jeg har blitt imponert over den nye Flinthallen i Tønsberg. I Bamble la de ut sitt behov for ny Grasmyrhall på anbud, og så var det opp til leverandørene og komme med idéelle forslag på hele pakka. Hva vi ramler ned på er ikke klart.

- 2022 blir et spennende år for idretten i Tinn, avslutter Einar Rist.