Gå til sidens hovedinnhold

Boksasp tildelt kunstnerstipend

Åtte idrettsutøvere og fem kunstnere er nøye valgt ut til å motta årets toppidretts- og kunstnerstipender fra fylkeskommunen. Unni Boksasp fra Tinn er en av dem.

- Disse er blant de fremste utøverne innenfor idrett og kunst i fylket, sier Maja Foss Five, leder av hovedutvalget for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett.

Målet med de fylkeskommunale stipendene, som deles ut årlig, er å bidra til å bygge Vestfold og Telemark som et idrettsfylke hvor utøvere har gode rammer for satsing – og til at profesjonelle kunstnere i fylket skal ha mulighet til videreutvikling og kompetanseheving. Det melder fylkeskommunen i en pressemelding.

Det var i sitt møte torsdag at hovedutvalget for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett vedtok årets stipendtildelinger, som utgjør kr. 50 000 per kunstnerstipend og kr. 40 000 per toppidrettsstipend. Til sammen 570 000 kroner. I tillegg vedtok de en ekstrabevilgning som skal brukes for å styrke kunstfeltet ytterligere.

Søknadsrekord

Det var mange kvalifiserte søkere til begge stipender, og juryene hadde en krevende jobb med å vurdere kandidatene opp mot hverandre. Til årets kunstnerstipender kom det inn hele 79 søknader, det er ny rekord og en dobling fra året før. 42 søkte om toppidrettsstipendet.

- Dette tyder jo på at kunstnerstipendet har blitt bedre kjent i kunstmiljøene i fylket. Samtidig har koronapandemien hatt betydelig negativ innvirkning på kunstneres hverdag, og satt en stopper for både fremførelser, prosjekter og inntekter. Vi håper stipendene vil bidra til utvikling og kunstproduksjon som vi alle kan ta del i når samfunnet vender tilbake til normalen, sier Maja Foss Five.

En av de som får er Unni Boksas fra Tinn. Hun arbeider som musiker, både som solo kveder, i ulike ensemble, låtskriver, folkedanser og som pedagog.

Til toppidrettsstipendet var det noen færre søkere enn i fjor. Bortfall av konkurranser og treningssamlinger i koronaåret kan være en av årsakene.

Viktige rollemodeller og ambassadører

Et samlet hovedutvalg er imponert av nivået og bredden blant søkerne til begge stipender, og er glade for å kunne bidra til utøvernes videre utvikling, opplyser utvalgslederen.

- De foreslåtte kunststipendmottakerne utmerker seg positivt ved å bidra til nyskaping og utforskning i sine utrykk. Mottakerne av toppidrettsstipendet er på et svært høyt nivå i sine idretter både nasjonalt og internasjonalt, arbeider målrettet og har svært høye ambisjoner.

Doblet kunstnerstipend-potten

Hovedutvalget ønsket også å gi et ekstra bidrag til kunstfeltet, som er hardt rammet av koronapandemien, og vedtok å sette av 250 000 kroner ekstra til å dekke ytterlige stipender eller innkjøp av arbeider. Administrasjonen fikk i oppdrag å utrede en god løsning i dialog med feltet, som fremlegges for hovedutvalget i september. Utdeling av Kunstnerstipendene vil skje under et av høstens fylkesting, mens toppidrettsstipendene vil bli delt ut Idrettskretsens Idrettsgalla i november.

Disse får kunstnerstipendet 2021:

 Fredrik Brattberg, scenekunst/dramaturg, Porsgrunn

 Linn Horntvedt, visuell kunst, Sandefjord

 Bård Tørdal, visuell kunst, Drangedal

 Unni Boksasp, folkemusikk, Tinn

 Thomas Johanssen, musikk/komponist, Skien

Disse får toppidrettsstipendet 2021:

 Fredrik Solberg, svømming, Tønsberg Svømmeklubb

 Ina Halle Haugen, friidrett, Runar IL

 Cedrik Bakke Christophersen, triathlon, Tønsberg Triathlonklubb

 Sunniva Øvre-Eide, klatring, Grenland klatreklubb

 Gro Njølstad Randby, skiskyting, Ivrig IL

 Moa Abounnachat Bollerød, friidrett, Sem IF

 Guro Ramberg, håndball, Larvik Håndballklubb

 Dennis Gråsvold, sykkel, Grenland Sykkelklubb