Jeg skal være varsom med å skrive for mange leserbrev i Rjukan Arbeiderblad, men med tanke på at Tinn kommune gikk med 79 millioner kroner i overskudd i fjor, så vil jeg gjerne fremme et helt konkret forslag på hva de pengene kan og bør brukes til. Det vil sikkert være fristende å bruke pengene til mange gode formål som skolefrukt, lekeapparater, støtte av ulike kulturtilbud osv, og det kan de for så vidt også brukes til. Men Tinn kommune går usikre tider i møte med tanke på befolkningsutvikling og inntekter, og det kan føre til at det vil bli stadig vanskeligere å prioritere de sakene som ikke omhandler lovpålagt tjenestetilbud.

Derfor bør Tinn kommune sette av dette overskuddet i et fond som i mangel av nåværende eksistens og et nåværende navn kan kalles Tinn kommunes bolystfond. Det fondet kan forvaltes slik at årlig realavkastning går til formål som fremmer bokvalitet og bolyst i Tinn kommune; og hvor både innbyggere, organisasjoner, bedrifter og kommunen selv kan søke om midler fra fondet. På den måten kan kommunen være i bedre stand til å støtte opp om innbyggerinitiativ. Samtidig så kan det ikke bli en erstatning for satsing på kultur, idrett og andre gode formål i kommunebudsjettet, og til det som kreves det årvåkne lokalpolitikere, men det kan bli et godt og nødvendig supplement som kan sørge for litt mer olje i maskineriet når folk vil få til noe positivt for kommunen vår.