Gå til sidens hovedinnhold

Bosetting av flyktininger i Tinn - økonomisk motivert nestekjærlighet?

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Tinn kommune får mange millioner i året fra IMDI, ja veldig mange millioner, for å bosette flyktninger i kommunen. Senest i 2018 mottok Tinn kommune 32,3 millioner fra IMDI og siden 2011 hele 215 millioner kroner! Disse pengene skal gå til de bosatte flykningene slik at de har et sted å bo, lærer seg norsk, barn og ungdom klarer seg i norsk skole, småbarn i barnehage, blir integrert i samfunnet, blir i stand til å møte arbeidslivet og mye mer. Spørsmålet blir så, har Tinn kommune lykkes i dette? Er flyktningene fornøyd? Mener Tinns befolkning at man har lykkes med dette, eller hva tror de?

Vi leser i RA 24.1 at både den nye Rådmann og NAV sjefen anbefaler å bosette 14 nye flykninger i 2019. Nav sjefen sier at Tinn kommune er spurt, fordi man har gjort en god jobb tidligere. Flyktninger er prioritert med blant annet to jobbspesialister som skal få flykningene i arbeid.

I innstillingen til kommunestyret sier Rådmann blant annet; «Tinn kommunes gevinst er både en merverdi gjennom styrking av mangfoldet i kommunen, og økning i antall innbyggere» videre sier han; «Dersom kommunen velger å si nei til flere flyktninger, vil økonomien forverres og dette kan gå utover tjenestetilbudet og driften av flyktningetjenesten»

Vil dette si at man bosetter nye flykninger for å drive kunstig åndedrett av en tjeneste som en dag vil kollapse?

Tinn FrP mener det bør en grundig evaluering og undersøkelse til for å kunne vurdere muligheten for å bosette flere flykninger i Tinn kommune. Man trenger en helhetlig vurdering om Tinn kommune har lykkes på dette området og om ny bosetting går ut over de som vi allerede har ansvaret for.

Tinn FrP er spent på hva de folkevalgte i kommunestyret bestemmer seg for i morgen den 13. februar. Kommer de til å se det menneskelige eller kun det økonomiske?

Gjermund Ingolfsland

Leder, Tinn FrP