- Det vi vet nå er at det er en automatisk brannalarm, og vi er nå på vei for å sjekke nærmere ut hva dette kan være for noe.. Det opplyser vakthavende i brannvesenet til RA