Fylkesmannens beslutning om å ikke la hyttelaget få brøytet opp veien til Småroi i vinterferien er for meg uforståelig.
Dette har ikke noe å gjøre med brøyting over Imingfjell om vinteren, men om brøyting for hyttefolkene på Småroi, opp 2 kilometer fra bommen ved Steinset.
Dette er en vei som har vært brøytet siden midten av 1960 tallet.
Begrunnelsen er rein i området. Vi kan også lese i RA at det ikke er noen katastrofe med tanke på beite for reinen, men en bekymring.

Men hvorfor velger de da å nekte å brøyte opp til et sted som ligger langt fra der reinen står, og som ikke vil påvirke reinen?
Man kan i tillegg få kjørt skuter opp til hyttene eller eventuelt gå for egen maskin, hvor ligger da logikken i denne avgjørelsen, mener man virkelig nå at det kun er bilen som er problemet for reinen?

Parkeringen som blir benyttet oppe på Småroi har kommet i stand av hytteeierne på Småroi etter pålegg fra Statens Vegvesen for få år siden. Plass for 2 biler pr. hytte. Dette for at biler etter veien var til hinder for brøytebilen.
Dette var en utgift på flere hundre tusen kroner som blei imøtekommet og finansiert av hyttefolket.

Avslaget fra Fylkesmannen kan i beste fall da bero på misforståelse om hva det har blitt søkt om, mulig en blanding av spørsmålet om brøyting over Imingen eller liten lokalkunnskap om hvor det er søkt om brøyting.
Dette får konsekvenser for hyttefolket og innbyggeren i Tessungdalen.
Jeg mener vi som Tinnsamfunn ikke skal akseptere dette, politikerne må si klart og tydelig ifra til de rette instanser at dette aksepterer vi ikke.

Vi kan ikke leve med denne usikkerheten fremover, og jeg må igjen presisere at dette har ikke noe med den foreslåtte brøytingen over Imingen med mulighet for stenging ved eventuell rein i området.
Er de sentrale myndigheter klar over hvilken konsekvens dette vedtaket de kom med nå har for lokal befolkningen?
Ta den lokale butikken som ikke kan vise til de store omsetningene, de er ikke tilknyttet noen kjede og får derfor ikke noen fordeler på innkjøpssiden, og begrenset med kunde masse.
Det er for de som for mange andre butikker her i kommunen viktig for deres eksistens når det kommer til disse typiske turist/hytte årstidene.
For lokalbutikken i Tessungdalen kan denne ene avgjørelsen være kroken på døren for deres del, dette tror jeg faktisk ikke de sentrale myndigheter tar innover seg.

Selvsagt skal vi vise hensyn til reinen, og folk som ferdes i fjellet må være bevisst på dette, muligens kunne man heller fokusere bedre på informasjon til folk som ferdes i fjellet om dette.
Men når man farer frem på denne måten skaper man heller en frustrasjon blant lokal befolkningen og hyttefolket, som jeg er redd på sikt heller kan skape en irritasjon over reinen istedenfor et ønske om best mulig forhold for reinen, da reinen kan føles som en belastning for de berørte.

Nå fikk vi dessverre ikke noen løsning på dette før helgen, så får vi håpe at vi nå over helgen kan få et positivt svar fra Fylkesmannen, og at denne avgjørelsen som blei tatt nå rett før vinterferien satte inn, ikke har fått for store konsekvenser for de berørte.
Så må politikerne ta inn over seg at man ikke kan sove i timen, og må jobbe for at vi slipper denne situasjonen igjen neste år

Annbjørn Lurås
Tinn Senterparti