Mandag morgen falt mobildekninga ut i deler av bygda for Telenorkunder. Da opplyste Bjørn Amundsen - dekningsdirektør i Telenor :

- Det er sterkt redusert til ingen dekning fra Austbygde og sørover langs fylkesvei 364 til Fjosstuldalen, opplyser han.

Fjosstuldalen er i nærheten av Espeset og Heie.

På det tidspunktet tilsa analyse at det var fiberbrudd.

- Hva er så status klokka 13.00 mandag - omtrent seks timer etter at innbyggere merket utfallet?

- Entreprenør har lokalisert bruddstedet, men på grunn av dårlig mobil dekning i området er det ikke lett å få kontakt med dem. Arbeid med retting er antatt startet, opplyser Bjørn Amundsen - dekningsdirektør Telenor Norge.