Bystrøm beholder lønn i Seljord i ett år

I avtalen mellom Seljord kommune og Finn Arild Bystrøm er man enige om at Bystrøm avvikler ferie og permisjon med lønn i oppsigelsestiden.