Fredag formiddag kom Tinn biblioteks nye mikrobibliotek på plass utenfor butikken i Hovin. Bokskapet med nærmere 40 bøker står alltid åpen for alle som måtte ha lyst til å berike livet sitt med litteratur. Dette er det fjerde mikrobiblioteket i Tinn, og enda er ikke mikrobølgen over. Men nå er det hovværingene som kan kose seg med en bok når som helst på døgnet.

Interessen for litteratur har lange tradisjoner i Hovin. For selv om biblioteket er stengt, er Hovin folkeboksamling fremdeles der. Første torsdagen i måneden er folkeboksamlinga tilgjengelig for bygdas innbyggere. Samlingen inneholder bøker, lydbøker og DVD-filmer. Flere kvelder har det vært novelleopplesning fra lydbånd.

Stimulere til lesing

En av litteraturens ildsjeler fra Hovin, Ole Grov, tok initiativ ovenfor Rjukan bibliotek slik at også Hovin nå kan smykke seg med et mikrobibliotek.

Under åpningen av mikrobiblioteket fredag holdt Liv Rigmor Flå en tale på vegne av bygda og ildsjelene bak folkeboksamlinga i den gamle bibliotekfilialen.

- Jeg vil takke alle de flinke beboerne på Solvang Bofelleskap som har laget dette flotte skapet, sa Liv Rigmor Flå utenfor butikken i Hovin, der mikrobiblioteket skal stå. Hun håper at dette flotte tilbudet vil stimulere til mer lesing av bøker blant folk i Hovin. Etter flere velvalgte ord klippet hun over båndet, og mikrobiblioteket var erklært for åpnet.

Ny litteratur

Per Espeland fra Rjukan bibliotek var svært fornøyd med at mikrobibliotek nummer fire nå er en realitet i Tinn.

- Flere kan det bli, opplyser Espeland.

Så langt er erfaringene at mikrobibliotekene er godt brukt. Av og til er skapene nesten tomme for bøker, men det tar aldri lang tid før de er fulle igjen. En trend er klar.

- Folk vil helst lese ny litteratur, sier Per Espeland, som også opplyser at mikrobibliotekene stort sett for stå i fred. Noe tull har de merket, men ingenting så graverende at Espeland vil kalle det et problem. Folk i Tinn har med andre ord respekt for litteratur og den betydningen det frie skrevne ord har hatt å si for dette samfunnet.