– Dette er så supert! Vi er kjempefornøyd. Jeg ble så veldig, veldig glad, da jeg fikk telefonen fra dem, og han sa at han har vært og sett Marispelet og er imponert over hva vi har fått til! Det er en utrolig bra tilbakemelding. Jeg tror ikke han sitter i fondsstyret og bestemmer tildelinger, men det var likevel utrolig gøy, sier Kari Anne Valsø i Marispelet.

Ble satt ut

Marispelet har fått det de søkte om – 450.000 kroner i en firedelt søknad til Sparebankstiftelsen DNB.

Hemmeligheten er at Kari Anne er god på å søke.

Det er for øvrig femte gangen Marispelet får penger fra Sparebankstiftelsen DNB. Første gang var i 2009, og så fire ganger siden 2015.

– Da jeg fikk telefonen ble jeg helt satt ut! At vi fikk det søkte om er helt utrolig morsomt, og det er så gøy! Det gir oss en veldig mulighet til å bli bærekraftige over tid, og det gjør ar vi kan bli proffe i alle ledd. Det er det som er målet vårt, sier Valsø som også forteller at de har planlagt å gå ut med større nyheter rundt «spelet» i denne forbindelse.

– Ekstremt viktig

– Men jeg kan si at hovedfokuset vårt nå er å bli ferdig, og sørge for sikkerhet, HMS, og lys og lystårn, og lydbua, men vi har også søkt til nye kostymer og til kurs for unge, sier Valsø.

Valsø røper at det ble lagt mye tid i søknaden.

– Jeg har satt av mye tid til søknadsprosessen. Det er lett å få nei, dersom man ikke er nøye på at man er innenfor kriteriene, og man må få fram det man jobber med. Jeg tror at fondet er opptatt av seriøsiteten bak, og vi har fått beskjed om at vi gjør alt riktig. Vi rapporterer slik vi skal, og vi bruker pengene som omsøkt, sier Valsø.

– Men det er klart at vi har lagt krefter ned i søknadene som også bygger på det vi allerede har gjort. Vi har sagt at vi ønsker å få det hele ferdigstilt og vil forberede framtida. Det er god del det er viktig å ta hensyn til når man skal søke, sier Valsø.