365 herlige dager i Tinn

Av
DEL

LeserbrevDet har gått ett år siden jeg flyttet tilbake til Tinn og startet som kommunepsykolog. Mange år i Oslo og Asker har gitt meg mye erfaring, og det var spennende å flytte tilbake. Det har vært 365 spennende og fine dager!
Siden jeg hele tiden har hatt familie i Tinn mens jeg har bodd ute, har jeg alltid fulgt med på utviklingen. Allikevel ble overgangen mindre enn jeg trodde på forhånd. Det som har vært mest gledelig, er all den positivitet jeg har møtt fra alle hold. Det å føle seg så velkommen som jeg har gjort, opplever jeg som et stort privilegium. Tinn er virkelig et sted med hjerterom.
Det har vært enkelt å jobbe som psykolog i kommunen. Alle naturlige samarbeidsinstanser som fastleger, barnevernet, PPT, NAV og helsestasjon har fra første stund vært samarbeids- og løsningsorienterte. Vi har sammen allerede løst flere viktige saker for enkeltmennesker og familier det første året mitt i Tinn. Saker som tidligere måtte involvere psykiatrien i Notodden og Skien, og dermed tok lenger tid og var mer ressurskrevende.
Kollegene i Psykiatritjenesten har vært gull verdt fra dag en. Vi har interessante og gode faglige samtaler hver uke. Det er fint å være en del av ett så erfarent og profesjonelt lag som en har klart å utvikle her i Tinn.
Som kommunepsykolog er jeg programforpliktet til å være politisk uavhengig og til enhver tid støtte den politiske makten. Det er enkelt. Tinn har gode ledere på alle nivåer og gode politikere. Det vil alltid være enkeltsaker der en kan tenke at utfallet med hell kunne vært annerledes, men det er også en del av demokratiet.
Det er to sentrale saker i en kommune som Tinn etter min mening, og det er oppvekst (barnehage og skole) og arbeidsplasser. I jobben min samarbeider jeg mye med barnehagene og skolene, og der gjøres det en solid jobb hver eneste dag. Det er også viktig! Alle skal få utnyttet potensiale sitt så langt det er mulig, og alle skal bli gode Tinn ambassadører. Det blir en om en har fått en god og trygg skolegang. Da er det lett å selge oppvekstkommunen sin resten av livet.
Jeg unner alle å bo i Tinn, og da trenger vi flere arbeidsplasser. Det er en utfordring hele distrikts Norge sliter med, og det samme gjelder faktisk globalt. Den grønne klimabølgen som farer over verden, bare forsterker urbaniseringen. Vi er flokkdyr. Derfor er det så viktig å ivareta flokken i Tinn, slik at den vokser.
Vi har mye psykisk smerte i Tinn også, slik en har alle steder der det bor mennesker. På generell basis løser befolkningen dette like bra eller like dårlig som andre steder. Det er helt sentralt å komme tidlig i gang når det gjelder psykiske lidelser. Raskere vi kommer i gang, bedre blir resultatet. Det vet også mange foreldre, som helt rettmessig kan bli utålmodige når behandlingsapparatet jobber sent. Enten fordi undersøkelser tar tid eller at en ikke helt vet hvordan en kan yte adekvat hjelp.
Rusmisbruk er et alvorlig problem for de det gjelder, og rammer alltid mange rundt dem i tillegg. Dessverre har bygde Norge, slik som Tinn kommune, også sin andel av denne problemstillingen. Det er ofte godt synlig på et lite sted, og det er både bra og dårlig. Bra fordi en da kan sette inn tiltak, og dårlig når de ikke virker, fordi stigmatiseringen forsterker problemene.
Blir mitt andre år i Tinn som det første, er beslutningen min om å flytte tilbake den beste jeg har tatt i mitt liv.
Bra for meg at kommunen trengte psykolog! Nå er min jobb som alle andres i kommunen og øke behovet for flere stillinger i Tinn kommune.


Per Carlenius, kommunepsykolog

Artikkeltags