Åpent brev til ordføreren

Av
DEL

LeserbrevI den siste tiden har det versert usikkerhet om posisjonens standpunkt til å redusere institusjonsplasser ved Tinn Helsetun.
Svaret gitt fra Per Lykke og Vidar Stang i et leserinnlegg har ikke gitt oss noen klarere svar.
Verbale føringer fra budsjett behandlingen fra posisjonens side lyder følgende:

«Det må gjennomføres en kartlegging for å kvalitetssikre behovet for de 54 omsorgsboligene som rådmannen har lagt inn i investeringsbudsjettet. For å få mest mulig ut av bemanningen innenfor helsetjenesten, bør det utredes om Tinn helsetun kan utvikles til et bo- og livsstilsenter/omsorgsboliger/omsorgsleiligheter og at pasienter med større pleiebehov får plass på Rjukan».

Kan ordføreren svare på om dette medfører riktighet at posisjonen nå går vekk fra denne føringen?

Om posisjonen nå går vekk fra denne føringen vil ordføreren snarest se til at denne utredningen stoppes, slik at administrasjonen slipper å bruke unødig tid på utredninger som ikke er til hensikt å gjennomføre?

Det er også i sosiale medier kommet fram fra posisjonens representanter stikk motsatt melding, der det skrives om ett sykehjem, og at dette bør ligge i Tinn Austbygd. Stemmer dette at posisjonen har i tankene å legge ned sykehjemmet på Rjukan og flytte alle institusjonsplassene ned til Tinn Austbygd?

Kommunestyret har hatt sitt siste møte før sommeren. Jeg mener derfor at det er nødvendig å få en klarhet i disse spørsmålene, da dette kan bli en usikkerhet blant innbyggerne som vi ikke kan ha ubesvart frem til høsten!

Med vennlig hilsen
Annbjørn Lurås


Artikkeltags